روش محاسبه وزن میلگرد

روش محاسبه وزن میلگرد قیمت میلگرد استاندارد در مشهد  مطابق با استاندارد ملی ایران ISNO 3132؛ وزن تقویت کننده دنده ساخته شده باید با فرمول بالا مطابقت داشته باشد ، به جز تفاوت های جزئی. به عنوان مثال ، وزن 1 متر با اندازه استاندارد 16 میلگرد براساس فرمول بالا محاسبه می شود. قیمت تیرآهن […]

آشنایی با انواع ترک در ساختمان

قیمت ورق و برشکاری با لیزر شناخت با گونه های ترک در ساختمان بدلیل وجود مشکلات دوری ناپذیر به هنگام اجرا بخصوص در سازه‌های بتنی , همواره نیاز به ترمیم و مقاوم سازی آنان حس می‌شود . امروزه ترمیم و تقویت بتن و بنا های بتنی از فوت و فن مهم و ما یحتاج در پروژه های عمرانی بوده که نیاز به علم ویژه و تجربه دارای ربط دارااست . ساختمان‌های بتنی تحت عنوان عنصر شاخص در قیمت ورق سیاه معمولی ساخت‌و‌ساز مدام مورد دقت سازندگان میباشند , از  آشنایی […]